To the beat of a different drummer: the gender-variant child.
E.J. Menvielle, C. Tuerk, E.C. Perrin
Contemporary Pediatrics Feb. 2005

In dit artikel  (vrij toegankelijk na registratie) wordt uitgelegd wat onder 'gender' en 'gender-variant gedrag' wordt verstaan, wat het verloop is, hoe je de ouders en het kind kunt begeleiden en wanneer verdere hulpverlening aangewezen is.

Het artikel is online te lezen via de website van Contemporary Pediatrics en wordt afgesloten met een beknopte, doch erg praktische 'Guide for Parents: Raising a gender-variant child'.