Bij kinderen van 3 tot 18 jaar is het systematisch screeningsonderzoek in CLB vooral gericht op het opsporen van amblyopiestrabisme, refractieafwijkingen en aangeboren kleurzinstoornissen.
In volgend extract uit de richtlijn voor CLB meer over het voorkomen, de symptomen, diagnose en behandeling van amblyopie.

amblyopie.pdf