In antwoord op vragen van de HGR, bracht het Belgisch raadgevend comité voor bio-ethiek in december 2015 een advies uit betreffende de ethische aspecten van de vaccinatieverplichting.

Welke afwegingen zijn gemaakt en waarom? Wat zijn de kernelementen van het advies? Dat lees je in een artikel in Vaxinfo van 31 augustus 2016.