Op 19 oktober 2018 is in Brussel het 'Beroepsprofiel van de Jeugdarts in Vlaanderen' gepresenteerd aan de sector. Deze publicatie groeide in de schoot van de VWVJ-Werkgroep Jeugdartsen met leden vanuit zowel CLB-setting als vanuit Kind en Gezin.

Hierna vind je het programma en de presentaties:

Lees hier de publicatie 'Beroepsprofiel van de Jeugdarts in Vlaanderen' (2018).