• A (7)
 • B (4)
 • C (9)
 • D (6)
 • E (6)
 • F (2)
 • G (9)
 • H (8)
 • I (2)
 • J (2)
 • K (4)
 • L (4)
 • M (4)
 • N (2)
 • O (8)
 • P (7)
 • R (3)
 • S (9)
 • T (3)
 • U (1)
 • V (2)
 • Z (3)

Redelijke aanpassingen

Noodzakelijke en passende wijzigingen en aanpassingen die geen disproportionele of onevenredige, of onnodige last opleggen, indien zij in een specifiek geval nodig zijn om te waarborgen dat personen met een handicap alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid met anderen kunnen genieten of uitoefenen (Bron: Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - VN 2006)

Refractieafwijking

Afwijking van het oog waardoor een onscherpe afbeelding van een object wordt gevormd op het netvlies en die te corrigeren is met een brillenglas of contactlens.

Rouwen

Mensen rouwen wanneer ze iemand verliezen die belangrijk was in hun leven. Ook het verlies van mogelijkheden of het verwerven van een handicap of beperking kan aanleiding geven tot het doormaken van een rouwproces. Ook het afscheid moeten nemen van constellaties die geborgenheid, vertrouwdheid gaven (bv. bij verhuis, echtscheiding) kunnen aanleiding geven tot rouwen.