• A (7)
 • B (4)
 • C (9)
 • D (6)
 • E (6)
 • F (2)
 • G (9)
 • H (8)
 • I (2)
 • J (2)
 • K (4)
 • L (4)
 • M (4)
 • N (2)
 • O (8)
 • P (7)
 • R (3)
 • S (9)
 • T (3)
 • U (1)
 • V (2)
 • Z (3)

Handicap

Met handicap wordt bedoeld: elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren (Bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving (Bron: Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - VN 2006).

Hechting

Hechting (attachment) is de duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of meer opvoeders. Veilig gehechte kinderen zullen in perioden van stress de nabijheid zoeken van personen aan wie zij zijn gehecht. In een onbekende situatie zijn zulke personen de uitvalsbasis waarvandaan zij de omgeving verkennen. Onveilig gehechte kinderen klampen zich vast aan hun verzorger, of ze gedragen zich juist heel onverschillig en zelfstandig, ongeacht of de situatie stressvol is of niet. Alle kinderen hebben een gehechtheidsrelatie met hun opvoeders, maar onveilig gehechte kinderen krijgen veel vaker te kampen met leer- of relatieproblemen, zijn lastig aanspreekbaar, en ontwikkelen een laag gevoel voor eigenwaarde. (Bron: Wikipedia 2016)

Heupdysplasie

Heupdysplasie is een aangeboren misvorming van de heup, waarbij de heupkop onvoldoende wordt vastgehouden door de heupkom. (Andere namen: congenitale heupdysplasie, evolutieve heupdysplasie)

Hypermetropie

Bij hypermetropie of verziendheid worden de invallende lichtstralen te weinig afgebogen of is het oog te kort: het beeld wordt gevormd achter het netvlies. De correctie van hypermetropie gebeurt met convexe of positieve glazen. (De refractie wordt in positieve dioptrieën aangegeven.)

Hyperventilatie

Hyperventilatie betekent letterlijk 'te veel ademen'. Door meer te ademen dan nodig (te snel en/of te diep) krijg je wel voldoende zuurstof in je bloed, maar daalt je koolzuurgas in je lichaam wat klachten geeft.

Hypospadie

Hypospadie of hypospadias is een aangeboren afwijking van de penis, waarbij de plasbuis (urethra), de voorhuid en de onderzijde van de penis niet volledig ontwikkeld zijn. Daardoor bevindt de plasopening zich niet op de top van de penis – dat is meteen het hoofdkenmerk van hypospadie. Daarnaast vormt de voorhuid geen volledige gesloten cirkel. (Bron: UZGent)