Kleuters aan zee

Voor alles wat de JGZ in zijn geheel aanbelangt

Wat is JGZ? En wat zijn onze uitgangspunten voor JGZ?

De JGZ of jeugdgezondheidszorg is er voor álle kinderen en jongeren (en hun ouders).

De JGZ is een maatschappelijk gegarandeerde, gratis en laagdrempelig toegankelijke dienstverlening.

De JGZ richt zich op het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren, op lichamelijk en sociaal-emotioneel vlak.

Maak hier beknopt kennis met 'Wat is JGZ? Onze uitgangspunten voor JGZ!' .

It is easier to build strong children than to repair broken men.
Frederick Douglass