Kleuters aan zee

Een maatschappelijk relevante en wetenschappelijk verantwoorde JGZ? Daar hebben we met zijn allen baat bij: overheid, JGZ-werkers en niet in het minst de jongeren zelf en hun context.

Op het ritme van maatschappelijke (en wetenschappelijke) evoluties reflecteert de VWVJ over de pijlers van een kwalitatief sterke JGZ. Dit doet de VWVJ op eigen initiatief of op vraag van de overheid.

Daarnaast ontwikkelt de VWVJ op vraag van de overheid wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en methodieken die de JGZ ondersteunen. Bij deze methodieken is motiverend werken een leidmotief.

Op zoek naar andere methodieken (dan JGZ) om de gezondheid en levenskwaliteit van je doelgroep te verbeteren?

Exploreer dan ook de methodieken ontwikkeld door andere actoren in het veld: