'Denken en voelen', enkele tools

denken-en-voelen

Het 'Prodiaprotocol Gedrag en Emotie' en de 'Zelfdeterminatietheorie'.

 1. Protocol diagnostiek bij gedrags- en/of emotionele problemen en het vermoeden van een (ontwikkelings)stoornis (Prodiaprotocol gedrag en emotie)

  Een zorgzame school geeft elke leerling kansen om zich sociaal-emotioneel te ontplooien. Ze creëert de nodige gradaties van zorg en begeleiding, ook bij gedrags- en/of emotionele problemen. Handvatten voor de uitbouw van deze 'preventieve basiszorg' en 'de verhoogde zorg' door scholen, vind je in dit protocol.
  CLB-medewerkers vinden er ruggensteun voor een handelingsgericht traject in geval van socio-emotionele problemen zoals angstproblemen en depressieve stoornissen
   

 2. Principes uit de zelfdeterminatietheorie toepassen in de contacten

  De zelfdeterminatietheorie (ZDT) is een door E. Deci en R. Ryan ontwikkelde theorie over menselijke motivatie.

  De ZDT vertrekt van de idee dat eenieder op psychologisch vlak drie fundamentele behoeften (ABC) heeft:
  1. Autonomie: d.w.z. dat je een gevoel van vrijheid, keuze voelt bij het uitvoeren van een activiteit
  2. Relationele verBondendheid: d.w.z. dat je je warm verbonden voelt met nabije anderen en met een bredere sociale context
  3. Competentie: d.w.z. dat je je bekwaam voelt een bepaalde taak tot een goed einde te brengen

  Deze vormen de motor voor motivatie. Optimaal ontwikkelen en functioneren vergt een tegemoet komen aan deze 3 basisbehoeften. Is dit zo, dan verhoogt het onmiddellijke welbevinden en ook de innerlijke sterkte die als veerkracht wordt ervaren. Wanneer aan deze behoeftes niet wordt tegemoet gekomen, dan geeft dit aanleiding tot onwelbevinden en verhoogde kwetsbaarheid voor defensiviteit of psychopathologie. (Bron: artikel van Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2013). On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need satisfaction and need frustration as an unifying principle. Journal of Psychotherapy Integraton, 3, 263-280.)

  Wat dit betekent voor (werken in) verschillende contexten (onderwijs, gezondheid, werk, opvoeding, verkeer) is ondermeer het onderzoeksterrein van Prof. Maarten Vansteenkiste. Via de webstek van de Universiteit Gent maak je kennis met diverse publicaties van zijn hand (Nederlandstalig en Engelstalig).

  Laat je inspireren door de principes van de ZDT in de contacten met kinderen, jongeren en hun context.

  Kennismaken met de ZDT in een toegankelijk Nederlandstalig artikel? Zie: Caleidoscoop, 2010, jaargang 22, nr.1, p. 6: Hoe we kinderen en jongeren kunnen motiveren. Toepassingen van de zelfdeterminatietheorie. Een interview met Maarten Vansteenkiste

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.