Aandacht

Aandacht is een basisvoorwaarde om te ontwikkelen, te leren en te participeren. 

Een aandachtsprobleem geeft dan ook makkelijk aanleiding  tot  beperkingen en participatieproblemen in de klas, op school, en daarbuiten. Verschillende factoren hebben invloed op de aandacht.

JGZ helpt om problemen met de aandacht en de beïnvloedende factoren goed in beeld te brengen. Dit is een eerste stap om tot een multidisciplinaire aanpak en begeleiding te komen zodat elk kind en elke jongere op maat kan ondersteund worden.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht