Meisje dat blij is

Aandacht is een basisvoorwaarde om te ontwikkelen, te leren en te participeren.
Een aandachtsprobleem geeft dan ook makkelijk aanleiding  tot  beperkingen en participatieproblemen in de klas, op school, en daarbuiten. Verschillende factoren hebben invloed op de aandacht.

JGZ helpt om problemen met de aandacht en de beĆÆnvloedende factoren goed in beeld te brengen. Dit is een eerste stap om tot aanpak en begeleiding te komen zodat elk kind en elke jongere op maat kan ondersteund worden.