Wat?

Heeft je centrum gekozen om GLCE te implementeren en heb je al deelgenomen aan een eerste gebruikersoverleg (in februari of september 22), dan biedt de VWVJ ook dit jaar het gebruikersoverleg aan.

Voor wie?

Voor GLCE-coördinatoren (1 à 2 personen per centrum), die een trekkersrol opnemen bij de implementatie van GLCE in het CLB en al een eerste gebruikersoverleg hebben gevolgd.

Wanneer en waar?

Het gebruikersoverleg vindt 3 maal per jaar online plaats en duurt telkens 2 uur. Je kan je inschrijven voor de 3 sessies, niet voor één afzonderlijk.

  • Gebruikersoverleg 22/23, 1: 9/11/2022 van 9-11 uur
  • Gebruikersoverleg 22/23, 2: 15/2/2023 van 9-11 uur
  • Gebruikersoverleg 22/23, 3: 26/4/2023 van 9-11 uur

Doel?

Tijdens het gebruikersoverleg willen we elkaar versterken en inspireren. Dit doet het overleg door GLCE-coördinatoren te ondersteunen in hun trekkersrol bij de implementatie van GLCE in hun CLB/vestiging én door gebruikerservaringen te delen om hiervan te leren.

Kostprijs?

90 euro voor de 3 sessies (max. 20 deelnemers; PS: indien interesse de capaciteit overschrijdt, maak gebruik van de wachtlijst bij inschrijven. Een extra moment kan worden voorzien.)

Inschrijven?

Dit kan via registratie voor de eerste sessie vanaf 1 september 2022. 
De inschrijvingen worden afgesloten ten laatste 1 week voor de eerste sessie of van zodra de vorming is volzet.

Bij registratie word je uitgenodigd tot betaling via het automatisch online betalingssysteem.

Na betaling is jouw plaatsje verzekerd. (Kun je onverwachts niet komen, dan is het prima om je door een collega te laten vervangen, mits een seintje vooraf aan info@vwvj.be.)

Share this