(voor instappers van reeds ‘getrainde centra’)

Wat?

De SPARK36 is een systematische leidraad met een brede scope ter ondersteuning van het gesprek met de ouder(s) van een driejarige kleuter (36 maanden oud), tijdens een kleuterconsult. De leidraad omvat een oplossingsgerichte methodiek en heeft als doel om ouders in hun kracht te zetten en op basis van een gezamenlijke besluitvoering vroegtijdig opvoed- en opgroeiproblemen te signaleren.

Tijdens de vierdaagse trainingssessie word je ondergedompeld in de ‘waarom’, ‘wat’ en ‘hoe’ van de methodiek.  We coachen je doorheen het traject, zodat je jezelf gesterkt voelt in een goed gebruik ervan.

Voor wie?

Jouw centrum nam reeds deel aan de ‘SPARK36 in-company training’ (Dit is een aanbod voor centra die SPARK36-methodiek wensen te implementeren in het kleuterconsult. Hier wordt een volledig verpleegkundig-team getraind.)? En kon je door omstandigheden niet (of onvolledig) deelnemen aan de vierdaagse trainingssessies waar je team aan deelnam of wens je de methodiek terug op te frissen tijdens deze vierdaagse? Dan is dit aanbod iets voor jou.

Waar en wanneer?

4 trainingssessies van een halve dag te Antwerpen (nabij station: De Winkelhaak/House of C):

  • Vrijdagvoormiddag 1 december 2023
  • Vrijdagvoormiddag 12 januari 2024
  • Woensdagvoormiddag 7 februari 2024
  • Woensdagvoormiddag 15 mei 2024

Kostprijs?

Dit is een gratis aanbod.

Wat vragen we van jou?

Neem je deel, hou er dan rekening mee dat je kleuterconsulten inplant om te oefenen met de leidraad. Concreet vragen we om tussen de eerste en de tweede sessie te oefenen met 2-3 consulten o.b.v. SPARK36. Tussen de tweede en de derde sessie te oefenen met 8-7 consulten o.b.v. SPARK36. Zo heb je in oefenfase 10 consulten o.b.v. SPARK36 gevoerd. (PS: voorzie voor die oefenconsulten met SPARK ruim tijd. Trek hier -zeker in het begin – 1 uur voor uit. De te investeren tijd vermindert wel naarmate je het instrument meer in de vingers krijgt.)

Tijdens de trainingssessies zetten we in op het goed gebruik van de methodiek en coachen we jou doorheen het oefenen ervan. We vragen je engagement om te oefenen en tijdens de vierdaagse steeds aanwezig te zijn.

Vragen?

Fabienne Theuwissen helpt je graag verder: tel 0473 83 94 24 - fabienne.theuwissen@vwvj.be

Inschrijven?

Inschrijven kan vanaf 1 september 2023. Je schrijft je eenmalig in voor de vierdaagse reeks (via registratie bij de eerste sessie van de reeks).

De inschrijvingen worden afgesloten ten laatste 1 week voor de  eerste trainingssessie of van zodra deze vorming is volzet.

Share this