Registreer hier voor deelname aan de online cursus 'Tijdige detectie van eet-, voedings- en gewichtsproblemen, deel 2: bijkomend aanbod'

De door jou geregistreerde persoonsgegevens worden veilig bewaard, niet aan derden doorgegeven en zijn noodzakelijk voor de administratieve verwerking bij deelname aan deze vorming.

Je persoonlijke gegevens

Uw registratie informatie
Waar werk je? (Bv. CLB, Kind & Gezin/Opgroeien of andere)
Wat is jouw discipline: verpleegkundige, psycho/pedagogische discipline, maatschappelijk werker, basisarts, jeugdarts, huisarts, kinderarts, andere?

Mijn adres

Jouw telefoonnummer wordt alleen gebruikt voor dringende communicatie omtrent de vorming of jouw inschrijving.

Facturatie adres

Tarief

Kosten *
Totaal