Leuven, 13 januari 2023

 

Beste directie
Beste coördinator GLCE
Beste VWVJ-lid en/of JGZ-sympathisant

 

Ervaar je bij sommige collega’s wat angst om gebruik te maken van GLCE? Dan twijfelen ze misschien aan hun competenties om de methodiek succesvol toe te passen (cf. https://wij-leren.nl/veranderproces-elementen-knoster-sinek.php). De eventuele professionaliseringsnoden hangen af van de beginsituatie. Inzicht krijgen in de noodzakelijke competenties enerzijds en in de beginsituatie in je team anderzijds helpt. Zo kan gezocht worden wat nodig is om de kennis, attitude en vaardigheden van je team te versterken.  

 

Kennis over de toepassing van GLCE

Is je team nog niet voldoende vertrouwd met GLCE? Dan is via de pagina ‘Wat is ‘Gezond leven? Check het even!’ op onze website heel wat informatie te raadplegen. Via deze link kan je ook de presentaties en bijhorende filmopnames herbekijken van de lanceerdag die plaatsvond in 2021.

 

Gespreksvoering 

De online vragenlijst en het bijhorende advies op maat zijn geschreven in harmonie met de uitgangspunten van de motiverende gespreksvoering en van de zelfdeterminatietheorie. Beschikt je team al over competenties om deze kaders toe te passen? 

Het online aanbod om competenties in de groeigerichte gespreksvoering en in de thematische gespreksvoering vind je  via deze link: https://www.vwvj.be/nl/gesprekstechnieken-ivm-glce.

 

En verder leerde het onderzoek naar de haalbaarheid en validiteit van GLCE in Vlaanderen dat er bijkomend nood ervaren werd om het gesprek in te oefenen. Daarom zetten we graag nog even onderstaande vormingsmomenten in de kijker.

  • Spreken over seksuele gezondheid, alcohol, drugs, en gamen tijdens het CLB-consult – verdiepingsaanbod i.s.m. VAD en Sensoa (30 maart 2023, Gent)

    Dankzij het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), kan je basisinformatie over het gesprek rond middelengebruik raadplegen via de Online sessie voor het CLB-consult (duur: 35 min). Heb je de online sessie doorlopen, dan laat deze vorming je toe om het gesprek in de praktijk gedurende een halve dag te leren toepassen aan de hand van laagdrempelige rollenspelen.

    Tijdens het andere dagdeel biedt Sensoa je informatie en oefenmogelijkheid aan om te leren reageren op vragen en op zorgwekkende signalen van jongeren in verband met hun seksualiteit. Ook hier is voorkennis die je kan verwerven via de online module van Sensoa vereist om de sessie optimaal te kunnen volgen: ‘Praten over seksuele gezondheid als CLB-medewerkers’ (duur: 75-90 min).
     
  • Opgroeiend en haperend eetgedrag bij jongeren – verdiepingsaanbod i.s.m. Eetexpert (12/5/2023, Gent)

    Ben je vertrouwd met de basisinformatie over hoe je jongeren kan informeren en versterken, hoe je de ernst van zorgwekkende signalen rond het eetgedrag kan inschatten en hoe je groeigericht over zorgwekkende signalen in gesprek kan gaan met jongeren? Wil je dit in alle veiligheid in de praktijk inoefenen? Dan is deze vorming iets voor jou. 

 

Vriendelijke groeten,

Noëmi Hagemann
Anouk Vanlander

 

Aandacht:
Ben je GLCE-coördinator binnen je CLB? Deel zeker deze informatie met je CLB-collega's. Inhoudelijke vragen over GLCE waarop je als GLCE-coördinator geen antwoord hebt? Stel ze aan helpdeskglce@vwvj.be. (Met technische vragen kun je terecht bij helpdesk@clb-lars.be.)