Waar moet ik op letten bij het opstellen van een inhaalschema voor ongevaccineerde leerlingen?

Deze vraag werd beantwoord door Dr. Heidi Theeten tijdens het Valentijn Vaccinatiesymposium in 2011. Hier volgt het geactualiseerde antwoord.

Let op:

  • Intervallen tussen vaccins: Het vaccinatieschema loopt over minimum 8 maanden. Kortere schema’s compromitteren de lange termijn bescherming van de vaccins.
  • Simultane toediening van vaccinsTabel 7 toont welke vaccins die het CLB ter beschikking heeft, simultaan kunnen worden toegediend.
  • Volgorde van de vaccins die CLB kunnen aanbieden moet afgestemd worden op het huidige risico op infectie:
    o D en IPV < MenC < HPV, MMR, pertussis en HBV (als leerling uit endemisch gebied komt)
    o Risico op besmetting met tetanus is afhankelijk van wondrisico en –verzorging.

Landen met een hoge en intermediaire prevalentie van chronische infecties met hepatitis B worden als endemisch beschouwd (zie figuur 1).

Figuur 1 Prevalentie van chronische infecties met hepatitis B virus, 2006

Prevalentie van HBsAg:

donker groen: hoge prevalentie > 7%

licht groen: intermediaire prevalentie 2-7%

grijs: lage prevalentie <2%

Voor concrete voorstellen van inhaalschema's: zie onder  'Wat is de richtlijn ' > 'Kerninfo' > 'Inhaalschema's voor kinderen en jongeren'

VWVJ Standaard Vaccinaties 2013 - deel 2.2.3

-20 personen vinden deze informatie nuttig
Vaccinaties

Andere vragen