Hebben jongeren recht op derdebetalersregeling?

Wanneer een jongere een arts raadpleegt, kan hij gewoon afrekenen. Met het getuigschrift van verstrekking bekomen de ouders de terugbetaling via hun mutualiteit. Zo gaat het gewoonlijk.

Soms is het niet opportuun dat de jongere de ouders op de hoogte brengt van de raadpleging. De arts heeft dan het recht gebruik te maken van de derdebetalersregeling. De arts regelt de verloning in dat geval rechtstreeks met het RIZIV.

Een omzendbrief van maart 2009 van het RIZIV beschrijft immers dat bij uitzondering de derdebetalersregeling kan toegepast worden bij bvb. raadplegingen. Dit kan ondermeer als "de verzekerde niet onmiddellijk kan betalen en een uitgestelde betaling niet mogelijk of niet aangewezen is om sociale redenen" (5e punt van de omzendbrief). Zo bvb. als het gaat om "rechthebbenden [in dit geval: de jongere] die om deugdelijke redenen wensen dat de factuur niet ter betaling wordt aangeboden aan de gerechtigde [in dit geval: de ouder] die het recht doet ingaan".

Vaak is de jongere en soms ook de arts niet op de hoogte van deze mogelijkheid. Indien toepasselijk kan het CLB de jongere hier alvast over informeren.

Bron: Artikel in Artsenkrant  van 20 november 2009 n.a.v een parlementaire vraag hierover.

VWVJ november 2009

185 personen vinden deze informatie nuttig
Jeugdgezondheidszorg algemeen

Andere vragen