Adrenaline is tegenaangewezen bij diabetespatiënten. Wat in geval van anafylactische shock?

Een anafylactische shock is een acute levensbedreigende situatie die op zich het suikermetabolisme verstoort. Het behandelen van de anafylactische shock primeert. Adrenaline moet zo snel mogelijk worden toegediend en dit volgens de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad.

VWVJ januari 2006 - nagelezen augustus 2010

21 personen vinden deze informatie nuttig
Vaccinaties

Andere vragen