De tweede VWVJ-referatendag vond plaats te Leuven op 7 december 2007.

Programma

 • Mogelijkheden en beperkingen van een motorische evaluatie bij 4 à 5-jarige kinderen ter gelegenheid van het algemeen preventief consult.
  Dr. Nancy Devogelaer
 • Vroegtijdige detectie van taal- en spraakontwikkelingsstoornissen in het CLB.
  Dr. Myriam Uyttenhove
 • Het onderzoek van de pubertaire ontwikkeling tijdens het CLB-consult in het secundair onderwijs: hoe beleven de jongeren het?
  Dr. Marie Boonen
 • Preventie van lawaaischade bij jongeren.
  Prof. Bart Vinck, Universiteit Gent
  -> in bijlage een gelijkaardige engelstalige presentatie van Prof. Vinck  (via Hearing Coach) 
 • Gehoor: prioriteiten voor een toekomstige standaard.
  Dr. Karen Van Doorslaer
 • De nieuwe richtlijn voor kleurzinonderzoek.
  Dr. Cécile Guérin
 • Het mondonderzoek in het CLB.
  Voorstelling van het ontwerp van standaard.

  Dr. Roos Leroy
 • De standaard 'Gewicht' in het licht van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling 'Voeding en Beweging'.
  Dr. Katelijne Van Hoeck
 • Een nieuwe consensus voor vaccinatietechniek bij vaccinatie.
  Prof. Dr. Karel Hoppenbrouwers

Presentaties

2007_12_07_nancy_devogelaer.pdf

2007_12_07_myriam_uyttenhove.pdf

2007_12_07_marie_boonen.pdf

2007_12_07_preventie_van_lawaaischade_bij_jongeren_engelstalig_bart_vinck.pdf

2007_12_07_karen_van_doorslaer.pdf

2007_12_07_cecile_guerin.pdf

2007_12_07_roos_leroy.pdf

2007_12_07_katelijne_van_hoeck.pdf

2007_12_07_karel_hoppenbrouwers.pdf