Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Vaccinaties
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

Nu de samenstelling van de vaccinatiekorf voor 2023-2024 is gekend, zijn de geactualiseerde brieven voor vaccinatie ook te raadplegen via onze website

Toelichting bij de wijzigingen in de toestemmings- en bevestigingsbrieven vaccinatie voor volgend schooljaar.

Wijziging naar aanleiding van de verandering in de samenstelling van de vaccinatiekorf:

  • De introductie bij de toestemmingsbrief voor MBR is aangepast aan het aanbod (L4 en L5) dat volgend jaar is voorzien;
  • De wijziging van MenC naar MenACWY werd in de toestemmingsbrief voor inhaalvaccinaties en in de bevestigingsbrief voor het vaccin tegen meningitis aangebracht;
  • Toevoeging van ‘braken, diarree en verminderde eetlust’ bij de vaak voorkomende bijwerkingen na Infanrix-IPV;
  • Schrappen van ‘anafylaxie na inname van streptomycine’ als contra-indicatie voor Infranrix-IPV.

 

Optimalisatie inhoud:

  • De link die vermeld wordt om Vaccinnet te kunnen raadplegen is conform de beschrijving op www.laatjevaccineren.be gewijzigd naar www.mijngezondheid.be
  • Een korte toelichting over de mogelijkheid voor mature leerlingen om toestemming te geven voor vaccinatie is toegevoegd;
  • Ouders die ontzet zijn uit de ouderlijke macht, zijn niet bevoegd om een toestemmingsformulier te tekenen. Omdat CLB niet systematisch op de hoogte is van het feit dat een ouder ontzet is en omdat het niet werkbaar is dit telkens na te kijken, is een korte passage toegevoegd om te duiden wie wel toestemming mag geven;
  • In de keuzemogelijkheid om zich niet te laten vaccineren wordt ‘weigeren’ op vraag van vaccinatoren vervangen door ‘niet willen';
  • In de brieven werd zowel gebruik gemaakt van het begrip ‘inenting’ als ‘vaccinatie’. Er is consequent gekozen voor ‘vaccinaties’;
  • De titel van het document voor inhaalvaccinaties is aangepast. De twee versies zijn gebaseerd op de samenstelling van het inhaalschema. Er is een versie waarin de noodzakelijke inhaalvaccins aangekruist kunnen worden voor leerlingen tot en met 12 jaar en één voor leerlingen vanaf 13 jaar. 

Heb je de brieven voor Hexyon, Boostrix en Gardasil zoals aangeboden op onze website sinds april al geprint? Dan kan je deze zonder probleem volgend schooljaar gebruiken aangezien de inhoud ook correct is.

Ten slotte verwijzen we ook naar de brief die het Departement Zorg onlangs verstuurde met meer informatie over de samenstelling van de vaccinatiekorf die CLB’s gratis kunnen aanbieden (zie bijlage). Hierin is ook meer toelichting voorzien omtrent het aanbod van MenACWY voor schoolgaande kinderen.

 

Wat staat nog op stapel?

In de komende weken zullen ook de tabel voor simultane vaccinatie en de inhaalvaccinatieschema’s die als voorbeeld zijn opgesteld, aangepast worden aan de gewijzigde vaccinatiekorf. Zo kunnen jullie in september starten met geactualiseerde documenten.

Van zodra ook duidelijkheid is over de merknaam voor het inhaalvaccin voor HBV en voor IPV, zal de geactualiseerd bevestigingsbrief voor vaccinatie ook te raadplegen zijn op onze website.

 

Merk je een foutje op of heb je suggesties? Dan horen we het heel graag. Zo bewaken we samen de correctheid en toepasbaarheid van deze documenten.

Ik wens jullie nog veel succes met de eindsprint vóór de zomer!

Vriendelijke groeten,

Anouk Vanlander

 

PS: Vanaf volgend schooljaar wordt mijn collega, Heidi Castryck, jullie nieuwe contactpersoon voor de Standaard Vaccinaties. Zit je als coördinator van deze standaard met een vraag waarvoor je in de standaard of via de ‘veel gestelde vragen’ op onze website geen antwoord vindt, dan kan je deze voortaan mailen naar  heidi.castryck@vwvj.be.

Share this