Een denk- en inspiratiedag 'Stage in de jeugdgezondheidszorg'

Op 24 mei 2019 ging te Brussel de denk- en inspiratiedag 'Stage in de jeugdgezondheidszorg' door. Een interactieve dag waar jeugdgezondheidszorg (CLB en K&G) en onderwijs elkaar ontmoeten en inspireren: samen aan de slag om invulling te geven aan kwalitatieve stages voor studenten in het werkveld 'jeugdgezondheidszorg' uit de vernieuwde 4-jarige opleiding bachelor in de verpleegkunde.

Programma en presentaties:

 • Organisatie en werking van Kind en Gezin
  Marie-Jeanne Schoofs (Beleid Kind en Gezin)
   
 • Organisatie en werking van Centra voor Leerlingenbegeleiding
  Inge Van Trimpont (InternettenSamenwerkingscel CLB)
   
 • Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de opleidingen verpleegkunde op het vlak van stages? 
  Begeleiden van stagiairs: welke praktische zaken verdienen aandacht?
  Welke competenties zijn van belang bij de stagementor?
   
  Lon Holtzer (Vlaams zorgambassadeur, auteur ‘Stageboek Verpleegkunde’)
   
 • Via interactieve rondetafelgesprekken met de deelnemende verpleegkundigen van CLB én K&G, docenten en stagebegeleiders van de hogescholen:
  Student, onderwijs en praktijk? Hoe horen en begrijpen we elkaar? Waar vinden we elkaar? Samen maken we de verbinding tussen onderwijs en de dagelijkse werking in K&G en CLB.
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.