Wanneer personen lijden onder de incongruentie tussen het geslacht dat hen toegewezen werd bij de geboorte en hun genderidentiteit (dit is het 'psychologisch geslacht', het 'innerlijke gevoel' al dan niet tot een bepaald geslacht te behoren). (Naar: Transgender Infopunt)