Men spreekt van diarree wanneer de ontlasting frequenter of minder consistent van aard is dan doorgaans.