CVI is de afkorting van "Cerebral Visual Impairment". De beste Nederlandse vertaling hiervoor is "Cerebrale Visuele Inperking". Bij CVI ontbreekt een goede visuele waarneming zonder dat er noodzakelijkerwijze iets aan het oog zelf mankeert: kunnen kijken en toch niet goed zien.