De gezichtsscherpte op afstand is kleiner dan 1/20 of het gezichtsveld is kleiner of gelijk aan 10°.