Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen. De klachten worden veroorzaakt door ontsteking die de luchtwegen rood, gezwollen, nauwer en overgevoelig maken voor irriterende stoffen. Dit leidt tot terugkerende aanvallen van piepende ademhaling, kortademigheid, benauwdheid en/of hoesten. Aangepaste behandeling mildert de kans op klachten en aanvallen. (Naar een definitie van de 'Global Initiative for Asthma')