Beste CLB-directie
Beste CLB-contactpersoon i.v.m. de SPIN
Beste coördinator standaard gehoor
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

BETREFT: WERKWIJZE OFFLINE GEBRUIK SPIN-TEST

 

Naar aanleiding van de huidige problemen met de connectie tussen de SPIN-tablets en LARS adviseerde het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Departement Onderwijs om de SPIN-test voorlopig offline te blijven uitvoeren en enkel de conclusie (normaal / afwijkend / borderline / onbetrouwbaar) en het verwijsbeleid in het LARS-dossier in te voeren (cf. overheidsadvies van 11 oktober 2021 verspreid naar alle CLB-directies).

Bijgevoegde werkkaart illustreert de concrete werkwijze voor de CLB-medewerker bij het offline gebruik van de SPIN-test.

Ondertussen is er op aansturen van de overheid, overleg en samenwerking lopende tussen alle betrokken partijen om voorliggende euvels i.k.v. het gebruik van de SPIN op te lossen.

De overheid riep toen ook op om in elk CLB een SPIN-verantwoordelijke aan te duiden en de naam door te geven via info@vwvj.be. De SPIN-verantwoordelijke volgt de VWVJ-nieuwsberichten over de werkmaterialen en het gebruik van de SPIN-test op. Deze persoon is voor elke CLB-medewerker de eerste persoon waaraan raad wordt gevraagd als het SPINnen hapert.

Aarzel dus niet de contactgegevens van de SPIN-verantwoordelijke aan ons door te geven, mocht dit nog niet gelukt zijn.

 

Spoedig meer (goed) nieuws?
Daar duimen we voor.

Het VWVJ-team

Offline_Spinnen_2021_R2.pdf