De Autisme Chat is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autisme en hun directe netwerk (ouders, grootouders, broers en zussen, partner, zoon of dochter…). Zij kunnen op de chat terecht voor alle autismegerelateerde vragen of bezorgdheden.

De chat is op 21 januari 2019 opgericht in de schoot van Liga Autisme Vlaanderen. Deze liga ontsproot vanuit de thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen, met als doel de samenwerking te formaliseren en de krachten (nog meer) te bundelen. Het behoort tot de taak van de Liga Autisme Vlaanderen om de professionele, autismespecifieke hulpverlening te versterken, zowel op vlak van beleid als op vlak van uitvoering.