GLCE zonder VWVJlogo

Gezond leven? Check het even! (GLCE) is een methodiek voor het CLB-consult bij jongeren van het derde jaar secundair onderwijs.

DOEL van deze methodiek:

 • de eigen kracht van jongeren ten aanzien van hun leefgewoonten, gezondheid en welbevinden versterken
 • vroegtijdige detectie van en interventie voor psychosociale problemen

ONTWIKKELING met de steun van de Vlaamse overheid:

 • In de schoot van de VWVJ is deze in Nederland ontwikkelde methodiek aan de Vlaamse context aangepast. Dit verliep in nauwe samenwerking met de partnerorganisaties Eetexpert, Sensoa, VAD, Vlaams Instituut Gezond Leven en VLESP. 
 • Met de medewerking van verschillende CLB's is de Vlaamse versie van 'Gezond leven? Check het even!' vervolgens onderzocht op haalbaarheid in CLB en op validiteit.
 • Gestuwd door de gunstige onderzoeksresultaten en met een gunstig advies van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek is vanaf schooljaar 2021-2022 een brede implementatie voorzien.

DE METHODIEK OMVAT:

 • een online vragenlijst voor de jongere
 • met online feedback op maat van de antwoorden van de jongere
 • gevolgd door een consult/gesprek met de CLB-arts en/of CLB-verpleegkundige dat inpikt op de vragen/zorgen die de jongere aangeeft in de online check
   

DE RODE DRAAD:

 • Zowel bij de ontwikkeling als bij de uitvoering van de methodiek vormen de principes en technieken van 'Motiverend werken' de rode draad.

CONCREET:

 • Via de infographic vind je een korte schets van de methodiek GLCE én de resultaten van het onderzoek in een notendop

GLCE_infographic_20200513 v3.pdf

 • Verneem meer via het volledige onderzoeksrapport

GLCE_Rapport_FINAALv2.pdf

 • De vragenlijst voor de jongere (update september 2022)

VWVJ_GLCE_vragenlijst_sept 22bis.pdf