Werkgroep jeugdverpleegkundigen

Welke competenties zijn nodig om in de jeugdgezondheidszorg als verpleegkundige of als arts een betekenisvolle rol te kunnen opnemen in de huidige maatschappelijke context? Daar boog de VWVJ-ledenvereniging zich over.

BEROEPSPROFIEL JEUGDVERPLEEGKUNDIGE

De Werkgroep Jeugdverpleegkundigen vatte dit in 2014 samen in de publicatie 'Profiel Jeugdverpleegkundige'.

Lees er meer over in de nieuwsbrief van 28 mei 2015

profiel_jeugdverpleegkundige_2.pdf

Dit profiel is in 2017 vertaald naar het Engels als 'Profile of the Youth Health Nurse (Flanders)'.

youth_health_nurse_profile_flandres.pdf

Intussen groeiden nieuwe inzichten en gaf de werkgroep input bij het schrijven van een update.

Op 9 november 2021 is dit 'Beroepsprofiel van de verpleegkundige in de jeugdgezondheidszorg 2.0'  gepresenteerd: zie nieuwsbrief.

BEROEPSPROFIEL JEUGDARTS

Bij de Werkgroep Jeugdartsen - met leden vanuit zowel de CLB-setting als vanuit Kind en Gezin - mondde dit uit in de publicatie 'Beroepsprofiel van de jeugdarts in Vlaanderen'.

Het waarom van een beroepsprofiel, de totstandkoming en het eindresultaat zijn aan de sector voorgesteld op 19 oktober 2018.

Beroepsprofiel van de Jeugdarts in Vlaanderen

Maak ook kennis met de eerste denkoefeningen i.v.m. competentieprofiel JGZ-artsen en JGZ-verpleegkundigen op de AV van de VWVJ van 27 april 2013.