De neerslag van reflecties hierover vind je in de opeenvolgende ADVIESTEKSTEN

Jeugdgezondheidszorg. Onderbouw voor de organisatie van JGZ in de centra voor leerlingenbegeleiding 2016

De CLB hebben een prominente rol in het aanbod van jeugdgezondheidszorg voor schoolgaande kinderen en jongeren in Vlaanderen. De beleidsbeslissingen van de Vlaamse regering inzake de organisatie van het (secundair) onderwijs, de recent gepubliceerde CLB-audit en de op stapel staande herziening van het decreet leerlingenbegeleiding, maken dat de CLB actueel in een reflectiefase zitten voor een mogelijke transitie van haar opdrachten en organisatie in de nabije toekomst.

In dit tijdsvenster vraagt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aan de VWVJ om eerder advies inzake jeugdgezondheidszorg te actualiseren en in het bijzonder de rol van de Centra voor Leerlingenbegeleiding in de realisatie van de JGZ.

In het document ‘Jeugdgezondheidszorg. Onderbouw voor de organisatie van JGZ in de centra voor leerlingenbegeleiding’ (januari 2016) worden missie, de geactualiseerde visie en de mogelijke strategie om JGZ in Vlaanderen en in het bijzonder in de CLB vorm te geven, beschreven.

Onderzoek naar de wetenschappelijke state of the art van de preventieve gezondheidszorg voor schoolgaande kinderen en jongeren ‘3-18 jaar' 2010

In opdracht van de Vlaamse overheid onderzocht de VWVJ de wetenschappelijke onderbouw van de best practice in het preventieve zorgaanbod voor de doelgroep van het CLB, met name schoolgaande kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar. Vervolgens werd de best practice getoetst aan de haalbaarheid ervan binnen de contouren van de werking van de CLB.

Het document 'Onderzoek naar de wetenschappelijke State of the Art van de Preventieve Gezondheidszorg voor schoolgaande kinderen (3-18 jaar)' (december 2010) is hier de neerslag van.

Onderzoek naar de wetenschappelijke state of the art op het vlak van preventieve gezondheidszorg voor kinderen onder de 3 jaar 2010

Parallel met het 'Onderzoek naar wetenschappelijke state of the art voor JGZ in 3-18j' ontwikkelde de dienst Jeugdgezondheidszorg van de KUL in opdracht van Kind en Gezin in 2010 het document 'Onderzoek naar de wetenschappelijke state of the art op het vlak van preventieve gezondheidszorg voor kinderen onder de 3 jaar' met aanbevelingen over de inhoud en organisatie van het aanbod van preventieve gezondheidszorg voor kinderen jonger dan 3 jaar in het consultatiebureau van het jonge kind (CB).

Conceptnota 'Jeugdgezondheidszorg in de centra voor leerlingenbegeleiding' 2008

Deze conceptnota of VWVJ-werkdocument 'Jeugdgezondheidszorg in Centra voor Leerlingenbegeleiding' (december 2008) legt een basis voor verder overleg over de toekomst van jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Vlaanderen. Speciale aandacht gaat hierin naar de realisatie van JGZ in de centra voor leerlingenbegeleiding wat de schoolgaande leeftijdsgroep betreft. De nota is een aanzet om de doelstellingen en uitvoering van de JGZ opnieuw op scherp te stellen.

Bekijk 'Wat is JGZ? Onze uitgangspunten voor JGZ!'

via deze presentatie (september 2022).

Het perspectief op JGZ dat nader is omschreven in ondermeer bovenstaande VWVJ-visieteksten vind je hier kernachtig terug in woord en beeld.

Of lees 'WAT IS JEUGDGEZONDHEIDSZORG? Duiding voor (toekomstige) professionals en beleidsmakers'

via dit schrijven (december 2022). Eveneens beschikbaar in Engelse versie.