Werkgroep Jeugdverpleegkundigen: WAAROM? HOE? WAT?

Je bent verpleegkundige en je werkt in de  jeugdgezondheidszorg, K&G,  CLB  of andere sectoren? Je kan deelnemen aan de werkgroep 'jeugdverpleegkundigen'!

Waarom zou je dit doen?

Dit is wat de leden zeggen: ‘Werkgroep jeugdverpleegkundigen betekent: persoonlijk contact, je netwerk vergroten, zuurstof, over de werkdomeinen heen, beroepsfierheid, motivatie, ervaringen delen, professionaliteit, verbondenheid, wetenschappelijk werken, vorming.’

Verneem meer in de 'Waarom? Hoe? Wat in 2022-2023?' van de Werkgroep Jeugdverpleegkundigen.

ZIN OM TE PROBEREN?

Schrijf je in voor de eerstkomende 'Werkgroep Verpleegkundigen in de Jeugdgezondheidszorg' en maak kennis met onze enthousiaste groep.

Hartelijk welkom!

HIER ZIJN WE FIER OP:

PROFIEL VAN DE JEUGDVERPLEEGKUNDIGE

De publicatie 'Profiel van de jeugdverpleegkundige(2014) is ontstaan in de schoot van de Werkgroep.

Inmiddels is deze ook vertaald naar het Engels (Profile of the Youth Health Nurse). 

Intussen groeiden nieuwe inzichten en gaf de Werkgroep Verpleegkundigen in de Jeugdgezondheidszorg input bij het schrijven van een update van het profiel.

Op 9 november 2021 is dit 'Beroepsprofiel Verpleegkundigen in de Jeugdgezondheidszorg' met fierheid gepresenteerd.

INSPIRATIEDOCUMENT VOOR STAGEBEGELEIDERS IN DE JGZ

Verder bordurend op het profiel kwam er ook een inspiratiedocument voor stagebegeleiders-in-de- jeugdgezondheidszorg  (Kind en Gezin/ CLB ).

Al enkele jaren is de bacheloropleiding verpleegkunde namelijk hervormd naar een brede opleiding waar specialisaties zijn ingebed. Weldra worden striktere verwachtingen gesteld aan de stages en de begeleiding door een stagemeester. Dit stagedocument is het resultaat van denkwerk in de werkgroep verpleegkundigen. Vertrekkend van de CanMedsrollen van het beroepsprofiel van de verpleegkundige in de jeugdgezondheidszorg werden leerresultaten voor opleiding en stage opgelijst.

Het werd een zeer inspirerend werk voor stagebegeleiders maar ook voor al wie wil reflecteren over het eigen werk en wenst te groeien in het eigen vakgebied.