Indien DTPa-IPV op de leeftijd van 12 jaar of ouder werd gegeven, hoeft geen dTpa aangeboden te worden in het 3de secundair onderwijs. Indien de leerling op het moment van de inhaalvaccinatie jonger is dan 12 jaar, dan moet dit wel nog.

Bron: Hoge Gezondheidsraad, Inhaalvaccinaties 2013. Voetnoot 3 bij tabel 1.

VWVJ - januari 2014