Leuven, 11 oktober 2017

Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Gehoor
Beste VWVJ-lid en sympathisant

Betreft: communicatie met de curatieve sector

Voor een geslaagd vervolgbeleid op de gehoorscreening in de CLB’s is een goede afstemming met huisartsen en NKO-artsen van het allergrootste belang. Dit spreekt voor zich. Om dit te ondersteunen, neemt de VWVJ elke kans te baat. De communicatie hierover met de curatieve sector startte reeds vroeg en verloopt via diverse fora. 

 

ONLANGS

Recent nog is de SPIN-test toegelicht aan NKO-artsen op de “12eme rencontre d'ORL Pédiatrique” in Brussel - “Dépister une atteinte de la compréhension dans le bruit: le SPIN-test” (23.09.2017) door Sam Denys (dienst ExpORL) en Cécile Guérin (VWVJ). 

 

WAT VOORAF GING

Graag laten we jullie kennis maken met eerdere VWVJ-initiatieven omtrent:

 1. Op 1 juli 2013 was er de adviesraad van de standaard gehoor. De partners van de curatieve sector met name de Koninklijke Belgische Vereniging voor ORL, gelaats- en halschirurgie, de VVK (Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde) en Domus Medica (huisartsen) onderschreven de aanbeveling integraal.
   
 2. Op 23 oktober 2015 werden NKO-artsen geïnformeerd over de nieuwe werkwijze in de CLB’s, ter gelegenheid van het congres “Autumn Meeting of the Royal Belgian Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery Society” (http://orl-nko.be) - Namur, Belgium. De standaard werd namens het VWVJ-team uitgebreid toegelicht door Sam Denys (onderzoeker van ExpORL KU Leuven) en alle deelnemende artsen kregen de folders opgesteld door de VWVJ in een Nederlandstalige en Franstalige versie.
   
 3. In regio Gent werd op 21 september 2016 een LOK-groep vergadering voor NKO-artsen georganiseerd en volledig besteed aan de standaard gehoor.
   
 4. Op 19 november 2016 vond in Leuven de volgende editie plaats van hetzelfde congres als hierboven vermeld. Hier kregen de VWVJ en ExpORL samen een volledige workshop te besteden aan de voorstelling van de nieuwe aanbevelingen. Bij de start van de namiddag werd ook nog in plenaire sessie de essentie van de richtlijnen geduid en de verwachtingen naar de NKO-artsen samengevat.

 5. Enkele dagen vooraf (op 14/10/2016) werd een mailing naar alle NKO-artsen verstuurd door het secretariaat van de Koninklijke Belgische Vereniging voor ORL-NKO, om aandacht te vragen voor de nieuwe standaard gehoor in het CLB.

 6. Op de Algemene Vergadering Neonatale Gehoorscreening van 28 oktober 2016 bij Kind en Gezin, kwam de standaard gehoor ter sprake op vraag van de Referentiecentra Gehoor. Naar aanleiding hiervan werden vragen i.v.m. de verwachtingen ten opzichte van de curatieve sector na verwijzing door het CLB uitgebreid gezamenlijk besproken.

 7. In een workshop van het EUSUHM-congres 7-8 sept 2017 Leuven gaven Sam Denys en Katelijne Van Hoeck toelichting bij de principes van de SPIN-test en de eerste bevindingen van het implementatiejaar 2016-2017.

 
IN DE GESCHREVEN PERS

Daarnaast publiceerde de VWVJ volgende artikels gericht aan andere betrokken partners:

 1. Op 2 september 2016 is op initiatief van de VWVJ een artikel gepubliceerd in de Artsenkrant over de implementatie van de nieuwe richtlijnen gehoor onder de titel “Oog voor het oor”(doelgroep huisartsen).
   
 2. In augustus 2017 publiceerde het Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg het artikel “Richtlijnontwikkeling in Vlaanderen: gehoorscreening bij schoolgaande kinderen als voorbeeld. C. Guérin, K. Van Hoeck, S. Denys, J. Wouters & K. Hoppenbrouwers. Tijdschr Jeugdgezondheidsz (2017) 49:73-76. DOI 10.1007/s12452-017-0106-x” (doelgroep Jeugdartsen en - verpleegkundigen).
   
 3. We verwachten ook de publicatie van een artikel over de standaard gehoor in Caleïdoscoop van oktober 2017 (doelgroep jeugdartsen en -verpleegkundigen).

VWVJ-leden kunnen de genoemde artikels opvragen via info@vwvj.be.

 

Met deze initiatieven tracht de VWVJ de betrokken partners te informeren en de respectieve verwachtingen te verduidelijken. De VWVJ zal hier in de toekomst blijvend op inzetten.  
We duimen alvast voor een vruchtbare samenwerking met de lokale actoren.
 
Met vriendelijke groet,
Het VWVJ-team