Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Groei/Gewicht
Beste CLB-verpleegkundige/CLB-arts
Beste VWVJ-lid/JGZ-sympathisant

Nieuwe richtlijnen groei
en
presentaties vormingen
online


 

De vormingen 'Standaard Groei en de nieuwe contactmomenten' zijn recent afgerond. Reeds heel wat verpleegkundigen en artsen maakten zo kennis met de richtlijnen voor monitoring van groei en gewicht en de tijdige detectie van groei- en eetproblemen. 

Deze zijn volgens een gelaagd principe opgebouwd en beschrijven:

  • de werkwijze en beoordelingscriteria in het basisaanbod (voor alle leerlingen ter gelegenheid van de systematische contacten)
  • én wat in het bijkomend aanbod verwacht wordt dat de arts aanbiedt (eventueel in een vervolgcontact).


De presentaties van deze vormingen vind je onder de  rubrieken 'groei en puberteit' en 'gewicht' van de VWVJ-website.
Na de gewijzigde richtlijn voor 'eet- en gewichtsproblemen', staat nu ook de nieuwe richtlijn 'groei en puberteit' online. 

 

Als groeien wat moeilijker loopt

Een studiedag voor CLB-artsen
14 juni 2019, Brussel

 

Graag brengen we ook de vormingsdag voor artsen 'Als groeien wat moeilijker loopt'  onder de aandacht (zie ons vorig schrijven). Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar: inschrijven kan zoals gewoonlijk via vwvj.be

Met vriendelijke groeten,
Katelijne Van Hoeck
Wetenschappelijk medewerker VWVJ