Beste directie
Beste coördinator GLCE
Beste VWVJ-lid en/of JGZ-sympathisant

Graag brengen we volgende zaken onder jullie aandacht.

Toegang GLCE via LeerdID wordt uitgesteld

De noodzakelijke randvoorwaarden om een vlotte overschakeling van de inlogprocedure voor GLCE (van Smartschool naar LeerID) mogelijk te maken, zijn nog niet allemaal in orde. Om die reden is beslist om de overschakeling, die voorzien was voor na de kerstvakantie, uit te stellen. Tot nader bericht blijft dus de inlogprocedure via Smartschool van toepassing.

Meer informatie hierover kan u vinden in de nieuwsbrief die gisteren naar uw CLB verstuurd werd door LARS.

Erratum boekje GLCE

In ‘het boekje GLCE’ waarin alle automatisch gegenereerde adviezen op maat zijn opgenomen, viel op p. 41 de titel van de kolommen bij vraag 17 weg. De correcte versie ziet er uit zoals in  onderstaand document. Om de tabel goed te kunnen interpreteren, dien je er dus nog ‘voortdurend…nooit’ bij te noteren.

Alvast een fijne verderzetting gewenst!

Het VWVJ-team

Antwoordenraster bij vraag 17.pdf