Beste CLB-directie
Beste GLCE-coördinator/GLCE-contactpersoon
Beste VWVJ-lid en/of JGZ
-sympathisant

 

De methodiek ‘Gezond leven? Check het even!’ werd vorig schooljaar bijzonder goed onthaald door de CLB’s. De reacties tijdens het gebruikersoverleg waren alleszins heel positief. Zoals daar werd aangekondigd is een driejaarlijkse actualisering van de vragenlijst voorzien. Deze vond plaats in de loop van de zomer op basis van de input van de talrijke gebruikers en van de thematische experten: Eetexpert (Kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen), Sensoa (Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid), VAD (Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen), Vlaams Instituut Gezond Leven en VLESP (Vlaams expertisecentrum suïcidepreventie).

Dankzij de bijdrage van de gebruikers is ook de handleiding bijgewerkt zodat starters nog meer houvast kunnen ervaren bij het lezen van dit document. Via deze link kan je de herwerkte handleiding raadplegen waarin ook de aangepaste vragenlijst in bijlage is voorzien.

En verder kan je op onze website onder de rubriek Communicatiematerialen i.v.m. GLCE nu ook een poster vinden met QR-code zodat de leerlingen nog gemakkelijker de weg naar de vragenlijst kunnen vinden.

 

Inlogprocedure

Vorig schooljaar dienden de leerlingen in te loggen in de vragenlijst via hun Smartschool-account en mits het inbrengen van een rijksregister- of BIS-nummer.

Momenteel is men in LARS het leerID aan het installeren. Meer info hierover vind je via de website van het Departement Onderwijs. Dit brengt 2 mooie verbeteringen met zich mee bij het gebruik van GLCE:

  • leerlingen zullen geen rijksregister- of BIS-nummer meer dienen in te brengen om in te loggen in de vragenlijst;
  • GLCE zal ook kunnen aangeboden in scholen die geen gebruik maken van het leerplatform van Smartschool.

We houden jullie op de hoogte (en passen de handleiding van GLCE aan) van zodra dit operationeel is. Momenteel blijft alles nog bij het oude.

 

Boekjes

De geactualiseerde vragenlijst met bijhorend online advies (het boekje) zal via deze link besteld kunnen worden vanaf eind september. Mits betaling van druk- en verzendingskosten, wordt de bestelling via de post geleverd.

 

Vormingsaanbod

Ben je op zoek naar een vorming om je/je team te versterken bij het gebruik van GLCE, dan kan je op maat van de noden een passend aanbod samenstellen. Zie hiervoor ons vormingsaanbod vanaf pagina 10. 

 

En verder blijven we zoals steeds beschikbaar voor vragen via helpdeskGLCE@vwvj.be.

 

Hartelijke groeten,

Het VWVJ-team