Dit artikel van VWVJ-medewerker Roos Leroy werd in het oktobernummer van Dentist News gepubliceerd. Dit tijdschrift geniet grote bekendheid onder de Vlaamse tandartsen. Ondermeer via deze weg werden zij op de hoogte gebracht van de standaard Mondgezondheid.