LOES Leidraad Opvang en Evaluatie Suïcidale personen
VLESP, 2021
 

LOES is een leidraad voor de psychosociale evaluatie en opvang van personen na een suïcidepoging of personen met suïcidale ideatie.

LOES kan worden afgenomen bij volwassen personen en bij jongeren vanaf 12 jaar.

Deze leidraad is ontworpen om hulpverleners handvatten te bieden om een goede eerste opvang te doen van iemand die een suïcidepoging ondernam of kampt met suïcidale ideatie, zicht te krijgen op de aanwezige risicofactoren en zorgbehoeften én ondersteuning te bieden inzake zorgcontinuïteit.

Het gesprek aangaan na een suïcidepoging is van groot belang, gezien dit de kans op een nieuwe poging verkleint [1]. Bij personen die suïcidaal zijn, is het belangrijk om de acuutheid van de ideatie in te schatten, zodat de best passende en zo veilig mogelijke vervolgzorg kan geïnstalleerd worden.

(zelfmoord1813.be/loes)