Het centrum streeft preventie van zelfdoding na door :

  • 24/24u telefonisch beschikbaar te zijn voor personen in suïcidale crisis of psychische noodtoestand (alsook voor de mensen in hun omgeving) via het nr. 1813 (zelfmoordlijn.be)
  • vorming en sensibilisatie over preventie van zelfdoding te organiseren
  • andere initiatieven op vlak van preventie van zelfdoding

Verdere gegevens vind je op de website.

(preventiezelfdoding.be)