DCD staat voor 'developmental coordination disorder'. Bij DCD is het hoofdkenmerk een beperking in de ontwikkeling van de motorische coördinatie die niet enkel uit te leggen is vanuit een cognitieve beperking en/of vanuit een specifieke (aangeboren of verworven) neurologische stoornis. (EACD, 2012)