BMI of Body Mass Index is een maat voor het relatieve gewicht (gewicht vergeleken met de gestalte). BMI = Gewicht (in kg) / (Gestalte in m) x (Gestalte in m)