Allergie is een overreactie van het lichaam tegen substanties die het lichaam onterecht als schadelijk beschouwt. Allergie is een type hypersensitiviteitsreactie waarbij het immuunsysteem IgE-antistoffen produceert tegen antigenen die geen bedreiging vormen.