Kindermishandeling of -verwaarlozing is elke vorm van geweld waar kinderen slachtoffer van zijn, niet door ongeval, maar door daden of nalatigheden van ouders of andere personen. De gevolgen van kindermishandeling of -verwaarlozing kunnen zeer schadelijk zijn en brengen de ontwikkeling van het kind ernstig in gevaar. (Bron: website VK Brussel)