Turner syndrome
M Daniel
Medscape, update oct 2013

Dit artikel over de medische aspecten van het syndroom van Turner (TS) vind je via Medscape (vrij toegankelijk voor artsen via registratie).

In de laatste update van oktober 2013 van dit artikel wordt ook de extra gevoeligheid voor auto-immuunaandoeningen aangehaald.

Dit stoelt ondermeer op volgende studie:

Turner syndrome and autoimmune diseases: record-linkage study.
Goldacre MJ, Seminog OO.
Arch Dis Child. 2014 Jan;99(1):71-3. doi: 10.1136/archdischild-2013-304617. Epub 2013 Sep 24.
PMID: 24064113

Deze studie analyseert een dataset van alle ziekenhuisopnames in Engeland tussen 1999 en 2011.

Hieruit zijn retrospectief data geëxtraheerd van een cohorte van 2 459 vrouwen met TS. Het relatieve risico van 29 auto-immune aandoeningen werd nagegaan t.a.v. een controlecohorte van vrouwen zonder TS met een ziekenhuisopname in dezelfde periode.

In totaal was het relatieve risico (RR) voor 16 van de 29 bestudeerde auto-immune aandoeningen verhoogd bij vrouwen met TS t.a.v. vrouwen zonder TS, bv.:

  • coeliakie (RR 14.0)
  • diabetes mellitus type 1 (8.8)
  • Crohn (5.3)
  • colitis ulcerosa (3.9)
  • hypothyroidie (8.8)
  • hyperthyroidie (4.9)
  • psoriasis (5.4)