Kind met Kay

Officieel heet de richtlijn 'Standaard Visusonderzoek bij 3- tot 18-jarigen in het CLB'. Ze kreeg het fiat van de Vlaamse overheid in september 2003. In november 2008 is een 'Herziening van de richtlijnen voor kleurzinonderzoek' goedgekeurd.

1.  De VWVJ 'Standaard Visusonderzoek bij 3- tot 18-jarigen in het CLB'

Inhoud 

  • Totstandkoming (2 pagina's)
  • Deel 1: Inleiding (58 pagina's)
  • Deel 2: Visusonderzoek (44 pagina's)  
  • Deel 3: Vervolgtraject (18 pagina's)
  • Bijlagen en Folders (43 pagina's)
  • Lijst Definities (4 pagina's)
  • Samenvatting (17 pagina's) 

Integrale tekst
Laatste aanpassing 1 september 2015 - 191 pagina's
Opgelet: deel 2 over 'Visusonderzoek' en de 'Samenvatting' omvatten nog NIET de update i.k.v. het nieuwe leerlingendecreet: zie hiervoor bij de Kerninfo!

2. Het wetenschappelijk dossier 'Standaard visusonderzoek bij 3- tot 18-jarigen in het CLB: Herziening van de richtlijnen voor kleurzinonderzoek' .

Hieronder vind je de 3 elementen van het dossier.

  • Deel 1: Wetenschappelijke argumenten voor een herziening van de richtlijnen (22 pagina's)
  • Deel 2: Nieuwe richtlijnen voor CLB-medewerkers (8 pagina's)
  • Bijlagen bij de herziene richtlijnen voor kleurzinonderzoek (6 pagina's)