Enkele instrumenten voor de JGZ bij vragen over 'bewegen en hanteren'

ICF-CY

Het ICF-CY (of International Classification of Functioning, Disability and Health, Children and Youth Version) biedt een begrippenkader, een universele taal om de gezondheid en het functioneren van kinderen en jongeren te beschrijven.

Het ICF-CY leent zich daarom ook om het functioneren van kinderen en jongeren met problemen bij het 'bewegen en hanteren' te vatten in een gemeenschappelijke taal voor alle betrokkenen.

  • ​​Meer lezen over ICF-CY? Zie rubriek 'Onbeperkt opgroeien' > 'Aan de slag'

  • Voor een overzicht  van items volgens de ICF-classificatie relevant bij vragen over 'hanteren en bewegen': zie bijlage 5 van het Prodiaprotocol Motoriek.

Het KLINISCH NEUROLOGISCH ONDERZOEK door de CLB-ARTS

In de onderzoeksfase van een handelingsgericht diagnostisch traject (cf. Prodiaprotocol Motoriek) kan een klinisch neurologisch onderzoek door de CLB-arts nuttig zijn.

Om CLB-artsen te ondersteunen bij het uitvoeren van het kinderneurologisch onderzoek werkte een netoverstijgende werkgroep samen met de VWVJ een stramien uit. Het stramien wordt toegelicht a.h.v. enkele documenten (zie bijlagen). De te onderzoeken items worden bovendien geïllustreerd met beeldmateriaal, waarvoor dank aan dr. Nancy Devogelaer: