Volgens het Nederlandse schema wordt DTPa-Hib-IPV* toegediend op 2, 3, 4 en 11 maanden, gevolgd door een DTPa-IPV op 4 jaar en DT-IPV op 9 jaar.

Omdat serologische studies wijzen op een duidelijke vermindering en zelfs het verdwijnen van de antilichamen 5 tot 10 jaar na de laatste kinkhoestvaccinatie en omdat de prevalentie van kinkhoest hoog is, wijzigt de VWVJ haar advies omtrent de inhaalvaccinatie van Nederlanders. Als Nederlandse ouders kiezen om hun kind volgens het Vlaamse schema te laten vaccineren, biedt men DTPa-IPV aan in het eerste leerjaar, ook al kreeg het kind een DTPa-IPV op 4-jarige leeftijd.

* In 2011 werd gestart met een universele vaccinatie tegen hepatitis B en werd DTPa-Hib-IPV in het basisvaccinatieschema vervangen door DTPa-Hib-HepB-IPV.

VWVJ - juli 2015