Leuven, 15 mei 2011

Geachte CLB-directie
Beste CLB-verpleegkundige, CLB-arts
Beste VWVJ-lid


In dit 2e Nieuwsbericht Infectieziekten vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Draaiboek Infectieziekten sinds januari 2011. De online-versie van het draaiboek is steeds bijgewerkt, zie vwvj.be > Infectieziekten > Wat is de richtlijn > Integrale tekst.


Behandeling van hoofdluizen

De nat-kam-methode werd tot nu toe naar voren geschoven als voorkeursbehandeling omwille van de afwezigheid van nevenwerkingen en resistentieontwikkeling, en de beperkte kostprijs. Deze methode is helaas, zoals alle behandelingsopties, niet 100% doeltreffend bij iedereen. Het succes hangt sterk af van een correcte uitvoering.
Het nieuwere product dimeticone 4% heeft ondertussen zijn werkzaamheid voldoende bewezen. Het is een snelle behandelingsmethode waarbij men geen optreden van resistentie verwacht.
De klassieke pediculiciden hebben ook nog steeds hun plaats in de behandeling van luizen. Ze zijn - in afwezigheid van resistentie - zeer doeltreffend en de behandeling is eenvoudig.
Deze drie doeltreffende behandelingsopties worden nu naast elkaar geplaatst. Bij de keuze van een behandeling moet rekening gehouden worden met de voor- en de nadelen ervan en met de kenmerken en wensen van de leerling met luizen en zijn/haar ouders.
Daarnaast worden in het draaiboek ook nog enkele opties beschreven waarvan de werking en de veiligheid niet werden aangetoond en die we dan ook afraden.

Informeren bij melding van hepatitis A

Informeren van ouders, medeleerlingen en personeel bij een melding van hepatitis A werd in de vorige versie van het draaiboek pas aangeraden bij transmissie binnen een school (meer dan één geval binnen zes weken met bewezen transmissie). Omdat het epidemiologisch van belang is om andere gevallen op te sporen en omdat er een vaccin tegen hepatitis A bestaat, is het belangrijk om onmiddellijk bij elk geval van hepatitis A informatie te verspreiden. Een aangepaste voorbeeldbrief werd toegevoegd.

Nieuwe vaccins

Er kwamen recent 3 nieuwe vaccins op de Belgische markt. Het betreft een geconjugeerd quadrivalent vaccin tegen meningokokken van serogroepen A, C, W en Y (Menveo®) en twee geconjugeerde vaccins tegen pneumokokken, een 10-valent (Synflorix®) en een 13-valent (Prevenar 13®). Deze vaccins zijn niet opgenomen in het Basisvaccinatieschema Vlaanderen 2011.

Met vriendelijke groeten,

Marie Boonen
wetenschappelijk medewerker VWVJ

Share this