Leuven, 23 november 2012


Aan de CLB-directie
Aan de CLB-artsen en verpleegkundigen

Betreft: Vormingen in het kader van de Standaard Gehoor

 • ‘Stand van zaken’: 28.02.2013
 • ‘Trainingen spelaudiometrie’: voorjaar 2013

De interesse in de vormingen die dit schooljaar worden georganiseerd in het kader van de Standaard gehoor is uitermate groot. (Alweer een stille getuige van het engagement van de CLB-medewerkers en hun inzet voor een kwaliteitsvol aanbod!) Spoedig na het openstellen van de inschrijvingen is dan ook de maximumcapaciteit bereikt. De CLB die zich helaas niet konden inschrijven, willen we echter niet teleurstellen! Met een ‘plukje solidariteit’ komen we er zeker en vast uit.

Voor alle duidelijkheid:

 • De studiedag van 28 februari 2013 brengt een ‘stand van zaken in de ontwikkeling van de Standaard Gehoor’. Deze studiedag is niet te vergelijken met een ‘lanceerdag’ van een nieuwe standaard. In elk geval worden de presentaties van deze dag achteraf op de website geplaatst en zullen die vrij toegankelijk zijn.
 • Voor de ontwikkeling van deze richtlijn zijn diverse wateren doorkliefd op zoek naar de meest verantwoorde havens. De richtlijn die nu voorligt is nog niet af en dus nog niet opgeleverd aan de overheid.
  Eens de richtlijn is opgeleverd aan de overheid en is goedgekeurd, worden ‘lanceerdagen’ voorzien. Aan deze lanceerdagen zal een ruimer publiek kunnen deelnemen, zoals het geval was bij de lancering van de vorige standaarden.
 • De ‘training spelaudiometrie’ gaat de lancering vooraf. Om de kwaliteit van deze training te waarborgen, wordt deze in kleine groepen georganiseerd. Hier nu reeds mee starten maakt dat er voldoende tijd is om ‘rustig’ voldoende mensen op te leiden. Tussen maart en juni 2013 zijn 3 identische trainingen voorzien. Elk CLB krijgt de kans hiervoor één paramedisch werker af te vaardigen. Deze afgevaardigde ontvangt materiaal waarmee hij/zij aan de slag kan om te oefenen en op zijn/haar beurt de collega’s in het CLB te informeren/trainen. In het najaar van 2013 en wellicht ook in het voorjaar van 2014, bieden we deze trainingen opnieuw aan.

  Ondertussen wordt ook nagedacht met de vertegenwoordigers van de CLB-centrumnetten, over een geschikte manier om de Standaard Gehoor te implementeren. De training in de spelaudiometrie moet eerder gezien worden als een voorbereidend parcours.

  Bemerk: in geval reeds meerdere PMW van een centrum zijn ingeschreven voor deze trainingen spelaudiometrie, zal via de CLB-directie gevraagd worden om uit solidariteit met de andere CLB, slechts 1 PMW af te vaardigen. Alvast met dank voor het begrip.

   

Met vriendelijke groeten,

Katelijne Van Hoeck
VWVJ-medewerker
katelijne.vanhoeck@vwvj.be

Share this